Labels

21 August, 2021

Bạch Đằng Giang (Lưu Hữu Phước)

Nhạc phẩm: Bạch Đằng Giang Sáng tác: Lưu Hữu Phước Lời: Mai Văn Bộ, Nguyễn Thành Nguyên Tiếng hát: Tốp Ca Pre 1975

Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1955 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:
1. Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng Của nòi giống Tiên Rồng Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung Trên trời xanh muôn sắc đua chen bóng ô Dưới đáy dòng nước ánh sáng vởn vơ nhấp nhô Hàng cây cao soi bóng, gió cuốn muôn ngàn lau Hồn ai đang phảng phất trong gió cảm xiết bao. [ĐK 1:] Mây nước thiêng liêng còn ghi nhớ rành Thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh Vì yêu nước nam vui lòng hiến thân Liều mình ra tay tuốt gươm bao lần. Dòng nước vẫn sáng dưới trời quang đãng Từ xưa nêu cao tấm gương anh hùng Dù có sấm sét bão bùng mưa nắng Đằng giang vẫn sáng để cho nòi giống soi chung. 2. Đây Bạch Đằng Giang Sông hùng dũng của nòi giống tiên rồng Giống Lạc Hồng, giống anh hùng, Nam Bắc Trung Trên dòng sông một muôn bóng cờ trong chí ta Biết mấy thành tích, biết mấy chiến công đã qua Kìa quân ngô tiên trú, giết hết quân sài lang Kìa quân trần quốc tuấn, đánh thắng quân thoát hoan. [ĐK 2:] Nay đã bao lâu còn đâu nữa rồi Thời gian qua đã bôi mờ trong đêm tối Người nay có hay: đã vì chúng ta Người hùng anh xưa, giữ nước non nhà. Hồn nước vẫn sống với trời non nước Ngày nay ta noi khắp gương anh hùng Dù khó thấy mấy quyết cùng nhau bước Làm cho gió biết cháu con nòi giống tiên long.

No comments:

Post a Comment