Labels

07 August, 2021

Người Xa Người (Diên An, Quỳnh Trang)

Nhạc phẩm: Người Xa Người Sáng tác: Diên An, Quỳnh Trang Tiếng hát: Diên An Pre 1975 (Tác giả)

Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:
Có một người vừa làm lỡ duyên đầu Có một người đày ta xuống mộ sâu Ngày hôm qua yêu mến cho người Ngày hôm nay chỉ hờn oán thôi. Nếu ân tình cầm bằng nước qua cầu Ước hẹn nhiều nào có nghĩa gì đâu Từ xa nhau, tìm cơn mộng đắm Tưởng thiên đường, đâu ngờ trầm luân. Xin đừng đem theo Những lời thương yêu càng xót xa nhiều Ðây, đường thêu hoa Cho người đi qua để tình cách xa. Có một người đành lòng mất một người Dấu lệ đời để cho tiếng cười vui Tình không yên thì thôi tình lỡ Duyên không thành, duyên đành thờ ơ.

No comments:

Post a Comment