Labels

19 December, 2020

Ave Maria (Nguyễn Văn Đông)

Nhạc phẩm: Ave Maria Nhạc: F. Schubert - Lời Việt: Nguyễn Văn Đông Do danh ca Thái Thanh thâu vào Băng nhạc "SƠN CA Giáng Sinh 1972"

Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1972 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975 Xin Mẹ Ma-ri-a Cho nước con qua ngày cang qua Đã mấy mươi năm, Mẹ ơi sống trông mong ngày vui Một ngày tan chinh chiến vui bình yên Hãy ban cho một mùa xuân như ý quên sầu bi Đầy ơn phước trong tay Người Mẹ ơi bao la lòng Ma-ri-a Này đây muôn kinh quỳ lạy tấu dâng lên Bà Tạ ơn Thiên sứ Ga-bri-el truyền tin khắp nơi Trần thế thắm bao tình ơn Thánh Nữ Đồng Trinh Ave Ma-ri-a ♫

No comments:

Post a Comment