Labels

08 December, 2020

Cầu Nguyện Cho Nhau (Hồng Vân)

Nhạc phẩm: Cầu Nguyện Cho Nhau Sáng tác: Hồng Vân Tiếng hát: Thanh Tuyền, Phương Đại, Tí Hon Pre 1975

Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Con xin Đức tin Chúa ở trên trời Chúa ở trên trời ban phước gia ơn Chồng con vì nước ra đi Từ lâu mà vẫn chưa về Xin được niềm tin ơn Chúa. Con xin Đức tin Chúa ở trên trời Chúa ở trên trời ban phước gia ơn Tuổi con còn bé ngây thơ Học khôn học khéo chưa đầy Thương người cha vắng bao ngày. Chúa ơi, đời con đã buồn nhiều Khổ đau chất đủ điều Trong đời con không thiếu Chúa ơi! Cầu xin ánh đèn trời Ngài soi sáng trần đời Cho đời con được vui. Con xin Đức tin Chúa ở trên trời Chúa ở trên trời ban phước gia ơn Cầu xin được hết đao binh Người vui rạng ánh thanh bình Quây quần trong mái gia-đình. Tiếng hát: Tuyết Mai Pre 1975

No comments:

Post a Comment