Labels

19 December, 2020

Mùa Sao Sáng (Nguyễn Văn Đông)

Nhạc phẩm: Mùa Sao Sáng Sáng tác: Nguyễn Văn Đông Tiếng hát: Hà Thanh Pre 1975

Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1967 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:
Một mùa sao sáng đêm Noel Chúa sinh ra đời Người hẹn cùng tôi: ngày về khi đất nước yên vui Quỳ lại Mẹ Maria, lòng Mẹ từ bi bao la Tấu khúc nhạc lên xin ơn trên ban cho nhà Nam. Từ mùa Đông trước qua mùa Đông tiếp theo sau này Người bạn còn đi mà niềm tin vẫn thắm trên môi Giặc tràn về quê hương tôi, giặc diệt niềm tin Kitô Lớp lớp đàn chiên quyết sáng danh Chúa trên trời cao. Đêm nay tôi nhớ người chưa trở lại Chênh chếch mùa sao lạc loài Ôi những mùa sao lẻ đôi Cho tôi thương nhớ mùa sao ngày nào Thương những mùa sao hồng đào Ôi những mùa sao cách xa. Một mùa Đông giá hang Bê Lem Chúa sinh ra đời Một trời đầy sao nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao Lạy Mẹ Đồng Trinh ban ơn, người Việt cùng thương nhau hơn Đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao. ♫ Tiếng hát: Giao Linh Pre 1975
Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975

No comments:

Post a Comment