Labels

20 December, 2020

Đêm Thánh Vô Cùng (Nguyễn Văn Đông)

Nhạc phẩm: Đêm Thánh Vô Cùng (Silent Night) Nhạc: Franz Gruber - Lời Việt: Nguyễn Văn Đông Do Hoàng Oanh thâu thanh vào Băng nhạc "SƠN CA Giáng Sinh 1972"

Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1972 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:
Đêm thánh vô cùng. Đây phút tưng bừng. Khắp thế gian hát kính mừng: "Đêm đông giá, Chúa sinh ra chốn hang lừa. Đêm đông giá, Chúa sinh ra cứu nhân loại." Ôi! Đêm Thánh bao tình thương mến, tấu khúc nhạc dâng Đêm Vô Cùng. Ôi! Đêm Thánh bao đàn Chiên Chúa, xướng khúc nhạc dâng Đêm Vô Cùng. ♫

No comments:

Post a Comment