Labels

08 December, 2020

Mưa Về Sáng (Thăng Long)

Nhạc phẩm: Mưa Về Sáng Sáng tác: Thăng Long Tiếng hát: Hương Lan Pre 1975

Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1969 Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Ngoài trời mưa rơi tí tách mưa rơi thấm ướt vai em Mưa rơi níu lá cây non mưa trách người còn cô đơn Ngoài trời mưa rơi tí tách mưa rơi tím ngắt không gian Mưa rơi oán trách đôi tim mưa hắt buồn mênh mang. Nếu em về bến vắng chung bàn tay đắp xây mộng yêu thương Nếu em về bên sông anh và em se mối tơ hồng Nếu em về bến vắng cung đàn anh nắn cung nhạc du dương Nếu em còn tha phương xin đừng quên nhau lúc quen nhau. Ngoài trời mưa rơi tí tách mưa rơi thấm ướt mi em Mưa rơi thấm ướt thân em mưa buốt lạnh vào trong tim Ngoài trời mưa rơi tí tách mưa che ánh nắng ban mai Mưa như khóc bước ai đi, lê gót buồn cô đơn.

No comments:

Post a Comment